Hyoscyamus/Valeriana (hom./anthr.) alle zugehörigen Medikamente

2 Wirkstoffe mit Hyoscyamus/Valeriana (hom./anthr.)

Name Wirkstoffe Preis Darreichungsform Hersteller
HYOSCYAMUS VALER Valeriana officinalis Rh (hom./anthr.)Hyoscyamus/Valeriana (hom./anthr.)Hyoscyamus Rh (hom./anthr.) 8 Stück: 23.55€ Ampullen WELEDA AG
HYOSCYAMUS VALER Valeriana officinalis ethanol. Decoctum (hom./anthr.)Hyoscyamus/Valeriana (hom./anthr.)Hyoscyamus niger (hom./anthr.) 50 Milliliter: 33.07€ Mischung WELEDA AG